Kњига "Антика и ми(т)", ауторке др Ладе Стевановић, више научне сараднице Етнографског института САНУ, објављена је у суиздању Karpos-а и Етнографског института САНУ. У фокусу истаживања налазе се античка култура, митови и одговарајући наративи који се, у оквиру студија рецепције антике и антропологије античких светова, тематизују у различитим животним сферама – на тржишту, у свакодневици, оглашавању, спорту, књижевности, стрипу, теорији и филозофији.