Објављена је прва свеска Гласника Етнографског института САНУ за 2022. годину. Темат у актуелном броју носи назив „Одевни наративи“ и осмишљен је са жељом да се у етнолошко-антрополошкој струци „оживи“ и подстакне интересовање за проучавање одеће, те да се укаже на значај и слојевитост одевних наратива као истраживачке теме. Tемат чини седам радова у којима аутори, полазећи са различитих теоријских и методолошких позиција, одевне „приче“ посматрају и анализирају у различитим контекстима – тржишним, верским, језичким, музеолошким и другим. Уредница темата је др Милина Ивановић Баришић, виша научна сарадница Етнографског института САНУ.  

Нови број Гласника, у визуелном смислу, представља ново, редизајнирано издање наше серијске публикације. Ново визуелно решење осмишљено је у сарадњи са Факултетом примењених уметности у Београду (Одсек Примењена графика), те овом приликом велику захвалност на успешној и плодној сарадњи упућујемо доценткињи мр Оливери Батајић Сретеновић и студенту мастер студија Александру Спасићу који потписују нове корице ГЕИ. 

Издање 70 Број 1 ГЕИ можете преузети са адресе: https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei