Објављена је трећа свеска Гласника Етнографског института САНУ за 2020. годину. Тема актуелног броја је „Ислам, појединац и делатне заједнице у Србији: актери промена, сукоба и сарадње“. Издање се састоји од једанаест радова из области етномузикологије, књижевности, етнологије и антропологије, теорије културе, историје  и социологије. Уреднице темата су колегинице др Марија Мандић (Балканолошки институт САНУ) и др Јадранка Ђорђевић Црнобрња (Етнографски институт САНУ).

Издање 68 Број 3 ГЕИ можете погледати и преузети са адресе: http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei