У издању Архива Војводине и Етнографског института САНУ објављен је Зборник радова „Хоризонти будућности: антрополошки и други научни приступи“ са циљем да се у оквиру шире научне заједнице покрене дијалог о перспективи проучавања друштвених, културних, политичких и других феномена. Садржај Зборника радова чине уводна разматрања, једанаест ауторских и једна коауторска научна анализа које потписују научни радници професионално ангажовани у научним и универзитетским установама у Србији, Словенији, Грчкој, Хрватској и Црној Гори. Радови су груписани у шест тематских целина и то: Пролегомена, Антропологија (у) будућностиАнтропологија и дигитални свет, Антропологија и нове технологије, Антропологија животног окружења и Антропологија између теорије и примене

Ову веома значајну и научно актуелну публикацију рецензирали су проф. др Бојан Жикић, редовни професор на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, др Луција Ухликова (Lucie Uhlíková), сарадница Eтнографског института Чешке академије наука (Etnologického ústavu Akademie věd České republiky) и др Срђан Радовић, виши научни сарадник Eтнографског института Српске академије наука и уметности.

Издање су уредили др Бојана Богдановић, виша научна сарадница Етнографског института САНУ и Кристијан Обшуст, МА, сарадник Архива Војводине.

Зборник радова можете преузети са адресе: https://etno-institut.co.rs/storage/804/655337e393c0d_horizonti.pdf