У издању Етнографског института САНУ објављена је монографија "Европски гранични режим и екстернализација контроле граница ЕУ: Србија на Балканској миграцијској рути" ауторке др Марте Стојић Митровић, научног сарадника ЕИ САНУ. У монографији је представљена комплексна динамика међусобних утицаја процеса укључивања Србије у европски гранични режим и миграцијских кретања на српској деоници Балканске миграцијске руте.  Монографија на примеру Србије и локалних пракси приказује и анализира феномен екстернализације граница, односно, трансфера контроле граница из једне државе на територије и институције других држава. У тексту се идентификују и описују инструменти, актери и дискурси преко којих се екстернализација одвија, као и последице које овај процес има на националном и локалном нивоу.

Ново издање је доступно на адреси: https://etno-institut.co.rs/storage/629/61c2efcfa58e6_Evropski-granicni-rezim-za-stampu.pdf