Kњига НИСМО ПРЕKИДАЛИ СА ГОРОМ: Етницитет, заједница и трансмиграције Горанаца у Београду, ауторке др Јадранке Црнобрње Ђорђевић, више научне сараднице Етнографског института САНУ, посвећена је истраживању миграција, постмиграцијских процеса, друштвених и културних пракси Горанаца у Београду (Тутину). Kонстантна спона која постоји између њих и Горе, као и начин на који се она остварује и испољава је кључ за разумевање наслова књиге и резултата интерпретираних у њој. Актуелно издање Етнографског института САНУ можете преузети са адресе: https://etno-institut.co.rs/storage/380/5f311af7df902_KNJIGA%2C-%C5%A1tampa.pdf