Зборник радова “Род, знање и моћ: историја, наслеђе и значај научница у Србији”, представља један од резултата пројекта Наслеђе и значај научница у Србији: истраживање прошлости као инвестиција за будућност Етнографског института САНУ који је подржан у оквиру Програма партиципације Унеска 2020/2021. Зборник радова доноси девет оригиналних научних радова, као и приказ вебинара „Истраживање историје и доприноса научница у Србији: методе и приступи“ реализованог у оквиру пројекта Наслеђе и значај научница у Србији: истраживање прошлости као инвестиција за будућност. Поред тога, у Зборнику је објављен и In memoriam нашој драгој колегиници, професорки, пријатељици и учесници овог пројекта, историчарки Љубинки Трговчевић. Иако у Зборнику доминирају радови који се баве научницама у прошлости, као и њиховим радом, сазнањима, недовољном афирмисаношћу њиховог рада, потешкоћама са којима су се суочавале, зборник заокружују радови који се баве савременом ситуацијом, тј. положајем жена у академској заједници данас и свим тешкоћама које и саме актерке каткада тешко детектују и препознају.

Зборник радова, који су уредиле др Младена Прелић, др Лада Стевановић и др Мирослава Лукић Крстановић, доступан је на адреси: https://etno-institut.co.rs/storage/710/63abe78a83ade_Etnografski-zbornik-2022-PRINT2.pdf