У издању Архива Војводине и Етнографског института САНУ управо је објављен Зборник радова „Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији“ којим се отвора дијалог о значају, улози и карактеристикама социјалистичких пропагандних и наративних пракси. Садржај Зборника радова чини шест ауторских и две коауторске научне анализе  које потписују аутори мултилатералног струковног опредељења и професионалног ангажмана. Приложеним радовима је, са различитих теоријских и методолошких позиција, ревидиран широк спектар тема – од споменичког наслеђа социјализма и његове наративне функције, преко улоге јавних установа у дискурсу југословенског социјализма и значаја штампаних медија у ширењу социјалистичке пропаганде, до свакодневних и празничних социјалистичких пракси. 

Издање су уредили др Бојана Богдановић, научни сарадник Етнографског института САНУ и Кристијан Обшуст, МА, сарадник Архива Војводине.   

 

Зборник радова у целости можете преузети са адресе: https://etno-institut.co.rs/storage/550/60fe6f9cebd57_zbornik.pdf