У издању Етнографског института САНУ и Ансамбла народних игара и песама Србије објављен је међународни зборник радова „Кореографија традиционалног плеса на сцени: Кризе, перспективе и глобални дијалози“. Садржај зборника чини 14 научних радова које потписују научници и научнице из Србије, Хрватске, САД, Ирске, Француске, Велике Британије, Канаде, Турске и Македоније. 

Зборник радова је настао као резултат низа конференција одржаних током Етносамита ТрадицијаНова, у организацији Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“. Радови у зборнику иницијално су представљени као презентације на конференцијама, а потом су, путем дугогодишњих поновљених сусрета, дијалога и сазревања, прерасли у текстове. Овај Зборник истражује теоријске и практичне проблеме, недоумице и изазове који се јављају у доменима професионалне сценске презентације традиционалних плесова у Југоисточној Европи, али и повезује поменуте дискусије са глобалним токовима и дискурсима о плесу, уметности и наслеђу.

Уредници зборника су: проф. др Дуња Њаради, Факултет музичке уметности у Београду; др Милош Рашић, научни сарадник Етнографског института САНУ и др Крешимир Дабо, научни сарадник Института за миграције и народности у Загребу.

Зборник радова је доступан на следећој адреси: https://etno-institut.co.rs/storage/929/6668a25aa606b_Choreography-of-Traditional-Dance-on-Stage-eng-srp.pdf