У издању нашег Института објављен је нови број научног часописа ,,Гласник Етнографског института САНУ". Темат под насловом ,,Феминистичке процедуре у друштву и култури", који су уредиле више научне сараднице Етнографског института САНУ др Лада Стевановић и др Мирослава Лукић Kрстановић, доноси пет радова који се из различитих перспектива баве родним обрасцима у различитим животним сферама, али и процедурама и праксама којима се ови обрасци надилазе и превазилазе. Поред темата, у актуелном броју можете пронаћи и друге радове из области етнологије и антропологије, научне полемике и приказе.

Нови број ГЕИ (Издање 69 Број 2) доступан је на адреси: http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/44.