Са задовољством вас обавештавамо да је одобрен билатерални пројекат Етнографског институтуа САНУ и Института за политичке науке Словачке академије наука Словачка и заједница војвођанских Словака: унутаретнички односи и границе (SASA-SAS-21-03). Пројекат је одобрен на основу споразума САНУ и Словачке академије наука, који је потписан у септембру 2020. године у оквиру програма Mobility. У истраживачком тиму Етнографског института САНУ су др Сања Златановић (руководитељка пројекта), др Гордана Благојевић и Соња Радивојевић, МА, док су у истраживачком тиму Института за политичке науке Словачке академије наука др Јурај Марушиак (руководилац пројекта) и мгр. Јана Сивичековá. Пројекат ће бити реализован у периоду од 2021. до 2022. године.