У петак, 5. новембра 2021. године, у Сали 102 Српске академије наука и уметности одржана је промоција Зборника радова "Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији". Прво заједничко издање Архива Војводине и Етнографског института САНУ, које су уредили др Бојана Богдановић и Kристијан Обшуст, МА, отвора дијалог и омогућава сусрете различитих становишта о значају, улози и карактеристикама пропаганде и јавних наратива у социјалистичкој Југославији. Садржај Зборника радова чини шест ауторских и две коауторске научне анализе које потписују аутори мултилатералног струковног опредељења и професионалног ангажмана. Са различитих теоријских и методолошких позиција ревидиран је широк спектар тема – од споменичког наслеђа социјализма и његове наративне функције, преко улоге јавних установа у дискурсу југословенског социјализма и значаја штампаних медија у ширењу социјалистичке пропаганде, до свакодневних и празничних социјалистичких пракси.  

О Зборнику радова су говорили проф др. Драгана Радојичић, директорка Етнографског института САНУ, др Небојша Kузмановић, директор Архива Војводине, др Мирослава Лукић-Kрстановић, виша научна сарадница ЕИ САНУ и др Бојана Богдановић, коуредница Зборника радова.