Дана 4. маја 2023. године у Амфитеатру Народне библиотеке Србије одржана је промоција коауторске књиге сарадника Етнографског института САНУ проф. др Микоње Кнежевића и др Милесе Стефановић-Бановић, Gregorius Palamas and David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica. На промоцији су, осим аутора, говорили проф. др Драгана Радојичић, директорка Етнографског института САНУ, др Александар Ђаковац, ванредни професор на Православном богословском факултету Универзитета у Београду, и др Филип Ивановић, научни сарадник Института за напредне студије Универзитета Црне Горе.

Проф. др Драгана Радојичић је указала на важност објављивања архивске грађе, на значај хуманистичких студија у савременом добу, као и на капитални допринос ове књиге када је реч о српској медиевистици. Др Александар Ђаковац је апострофирао важност критичког издања српскословенских превода Григорија Паламе и Давида Дисипата, а нарочито на брижљиво поређење грчког и српскословеннског текста и на квалитет превода на савремени српски језик. Др Филип Ивановић се у свом излагању осврнуо на уводне студије које прате изворне текстове, потцртавајући њихов интердисциплинарни карактер и минуциозност коју су аутори дали приликом анализе изворне грађе.