Јуче је, у организацији Етнографског института САНУ, одржано предавање „Посрнули суверенитет? Два случаја посрнућа суверенитета нације државе на примјеру Хрватске“. У контексту тезе о слабљењу принципа суверенитета нације-државе, предавач др Душко Петровић говорио је о политикама и институционалним механизмима који су практиковани у време мигрантске кризе у периоду од 2015. до краја 2016. године у Хрватској и суседним државама. Модератор предавања била је сарадница Етнографског института САНУ Теодора Јовановић, МА. 

Др Душко Петровић (1977) је ванредни професор на Одсјеку за етнологију и културну антропологију Филозофског факултета у Загребу. До сада је објавио једну научну књигу (Избјеглиштво у сувременом свијету) као и чланке у научним часописима у Хрватској и иностранству. Пише о темама из подручја политичке антропологије и филозофије. Последњих неколико година интензивно се бави феноменом избеглиштва и миграција у савременом свету.