У среду 26. априла, у организацији Етнографског института САНУ, одржано је предавање „Путовање душа? Шаманизам у античкој Грчкој“. Предавач др Ноел Путник представио је теорију о шаманизму код старих Грка која се у науци развила током прве половине XX века. У предавању је сажето изложена генеза теорије, уз осврт на неколико најважнијих античких литерарних сведочанстава и њихова тумачења. Представљене су и главне критике те теорије, док је у завршном делу излагања дат осврт на шири историјски и културални контекст њеног формирања. Модератор предавања била је научна саветница Етнографског института САНУ др Лада Стевановић.