У просторијама Ромског женског центра „БИБИЈА“ у Београду, 11. и 13. маја 2024. године одржан је други тренинг за грађане посвећен принципима и методологији мапирања наслеђа женске еманципације. Будуће модераторке фокус-групних дискусија су кроз дводневни тренинг упознате са концептом еманципације, методологијом мапирања заједнице, карактеристикама, организовањем и вођењем фокус група, те начином рада на терену кроз представљање Водича за истраживање наслеђа женске еманципације. Посебна пажња посвећена је начинима сакупљања и бележења података на терену, као и могућим формама њиховог будућег представљања у публикацији и изложби. Тренинг су водиле др Марија Ђорђевић (Филозофски факултет Универзитета у Београду), др Милена Јокановић (Филозофски факултет Универзитета у Београду) и др Бојана Богдановић (Етнографски институт САНУ).