У Београду је 27. марта одржан трећи састанак између партнерских организација које учествују у реализацији пројекта Heritage of Emancipation: Empowering Roma Women through Networks of Solidarity. Чланови пројектног тима HEROINES, на челу са др Иваном Ђорђевићем, руководиоцем пројекта, представили су идеју пројекта и план активности чланицама Ромског женског центра БИБИЈА, предвођеним директорком  Славицом Васић Митровић. Том приликом, чланови HEROINES тима изнели су детаЉну стратегију сарадње са овом београдском партнерском организацијом, продискутована је динамика активности у којима ће чланице Ромског женског центра БИБИЈА имати кључну улогу, те су прецизирани датуми спровођења фокус групних дискусија у локалној ромској заједници.