Позивамо вас да у петак, 4.6.2021. године у 12 часова, путем zoom апликације, присуствујете предавању "Религија и простор: Градација светости на примеру јерусалимског храма".

Јерусалимски храм се својом просторном структуром ослања на "Шатор састанка" који је народ Израела саградио у синајској пустињи у 14 в.п.н.е. Као такав он представља модел монотеистичког храма и парадигму за све остале монотестичке култне грађевине који су настали након њега. У предавањи ће бити речи о јерусалимском храму из доба Ирода Великог (1.в.п.н.е. - 1.в.н.е.). Анализираће се његова просторна и архитектонска структура са посебни нагласком на издвајање појединих простора и "градацију светости" у циљу разумевања њихове симболика и значење који настају као одраз специфичне космогоније.

предавач: др Чедомила Маринковић, историчар уметности и јудаиста, научни сарадник

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/99806546424?pwd=bHRzcjlaMllSOWN6WDhqR2svQmVxUT09