Овај позив има амбицију да прикупи колекцију радова повезаних широком темом пандемије, из перспективе хуманистичких и друштвених наука, али и кроз призму уметничких, стручних, активистичких и других пракси. Идеја овог темата је да понуди рефлексије аутора и ауторки из локалне, регионалне и глобалне перспективе, у форми научног чланка или есеја, са циљем да у овом тренутку укаже на карактеристике културе „нове нормалности“, у оној мери у којој је то могуће из тренутне перспективе:

Позив за достављање прилога за темат „Kултура 'нове нормалности'. Локалне и глобалне перспективе“, Гласник Етнографског института САНУ, издање 69 (3); уредници: др Весна Трифуновић, др Иван Ђорђевић