У среду, 15. маја, у 13 сати, у Сали 2 САНУ биће одржана промоција зборника „Цинцари: културна размена, идентитет и наслеђе”, који је плод вишегодишњег интересовања Одбора за проучавање националних мањина и људских права САНУ за заједницу Цинцара у Србији. На промоцији ће говорити: академик Тибор Варади, др Младена Прелић, Лила Кона и Аристотелис Мартиновић.

Зборник „Цинцари: културна размена, идентитет и наслеђе” има за циљ да доприносе расветљавању историје и културе овог народа, његове друштвене улоге и етно и социокултурних односа са окружењем, као и да пружи подстицај даљим истраживањима. Неки радови који су у њему објављени концентришу се на питања идентитета у историјској или савременој перспективи, неки на односе Срба и Цинцара у српским срединама, односно на њихову међусобну културну размену, неки на путеве којима су се Цинцари кретали, на њихово културно и језичко наслеђе, породично памћење и друго.