Позивамо вас да у уторак 27.04.2021. у 17 часова, путем zoom апликације, присуствујете представљању пројекта "Европски режим ирегуларизованих миграција - од етнографије до појмовника" (ERIM).

Истраживачки пројекат „Европски режим ирегуларизованих миграција - од етнографије до појмовника" (ЕРИМ) Института за етнологију и фолклористику, који финансира Хрватски фонд за науку (IP 2019-04-6642), усмерен је на праћење и анализу ирегуларизованих миграција у транснационалном простору обликованом мигрантским кретањима. Пројект окупља сураднике из Хрватске (Институт за етнологију и фолклористику, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, Музичка академија у Загребу), Словеније (Факултет за социјални рад Универзитета у Љубљани, Филозофски факултет Универзитета у Љубљани) и Србије (Етнографски институт САНУ).

Сарадници полазе од мултилокалних етнографских теренских истраживања методама посматрања, учествовања, интервјуа и др. Такође, настоје да обухвате нивое искуства различитих актера – људи у покрету (избеглица и миграната), чланова локалних заједница, запослених и представника тела локалних власти, међународних и других организација.

ЕРИМ режиму миграција не приступа као симболу апстрактне и монолитне моћи државе, већ као динамичном пољу хетерогених, па и супротстављених пракси и интеракција различитих актера, које се притом на специфичне начине артикулишу на периферијама ЕУ. Циљ пројекта је да на више нивоа документује и истражи те специфичности и понуди њихове емпиријски утемељене и теоријски релевантне концептуализације. У овом представљању, сарадници из Института за етнологију и фолклористику и Етнографског института САНУ изложиће досадашњи рад и резултате, са нагласком на теренским истраживањима.

Линк: https://zoom.us/j/98512501449?pwd=d0g2aXl4QThaK0J4dEpNNXVhTURQQT09

 

Учествују:

Маријана Хамершак, виши научни сарадник, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб Ива Плеше, виши научни сарадник, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб Теодора Јовановић, истраживач-сарадник, Етнографски институт САНУ, Београд

 

Модерира:

Марта Стојић Митровић, научни сарадник, Етнографски институт САНУ, Београд

 

Сајт пројекта: https://erim.ief.hr/