У четвртак 15. јуна 2023. године у 12 сати у Згради САНУ (Кнез Михаилова 36, 1. спрат, сала 102), МА Емилија Карталија, истраживачица приправница Етнографског института САНУ, представиће Прелудијум једном истраживању: основна полазишта проучавања културних представа о инцесту у савременој Србији.

О сродству као пољу истраживања може се говорити као о изуму саме антропологије која је развила аналитичка средства за његово проучавање, те уколико би постојао предмет истраживања који би антропологија с правом могла звати својим – онда је то сродство. Робин Фокс истиче да је сродство за антропологију оно што је логика за филозофију или оно што је акт за уметност - основна дисциплина науке – и попут формалне логике или цртања фигуре, истовремено је једноставна и тешка. На трагу тог афоризма, може се рећи да је инцест табу за антропологију оно што је Шекспир за енглеску књижевност – фундаменталан и класичан, као и једна од најтежих антрополошких загонетки, те питање о којем се највише дискутовало, а које је упркос томе остало најспорније.

Излагање представља увод у докторску дисертацију МА Емилије Карталије и приказује основна полазишта од којих ће се приступити проучавању културних представа о инцесту и забрани инцеста у савременој Србији, образлажући основну идеју, теоријски приступ, методологију и циљеве истраживања.