Серија научних презентација у организацији Етнографског института САНУ наставља се и у 2023. години. Током пролећа ове године, у нашој установи биће одржано више предавања и семинара. У марту ће предавање одржати изв. проф. др. сц. Душко Петровић (Филозофски факултет у Загребу), у априлу др Ноел Путник (Етнографски институт САНУ), у мају проф. др Дуња Њаради (Факултет музичке уметности у Београду) и Емилија Карталија, МА (Етнографски институт САНУ), а очекујемо и друга гостовања. Током априла одржаће се и пригодни догађај у поводу изласка научног зборника радова посвећеног пок. др Александру Крелу, на којем ћемо и евоцирати његов животни и професионални пут. Ово пролеће биће посвећено и скорашњој издавачкој продукцији Етнографског института САНУ: прошле и претпрошле године објављене су четири моноографије у новопокренутој едицији Метроон, и представићемо београдској јавности издања из ове серије и њихове ауторе. О тачним датумима ових догађаја благовремено ћемо информисати колеге и јавност преко наших интернетских платформи.