19. новембра 2022. године, са почетком у 15.30 часова, у Српском црквеном музеју у Сентандреји биће одржана промоција монографије "Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке", коју потписује др Милеса Стефановић-Бановић, виша научна сарадница Етнографског института САНУ. Књига у којој се историјском, културолошком, текстолошком, стилском и језичком анализом успоставља нова слика о записима из сентандрејске рукописне збирке која се чува у Библиотеци Српске православне епархије у Сентандреји - једној од најважнијих српских културних установа ван граница Србије - објављена је у издању Етнографског института САНУ, Српског црквеног музеја Сентандреја и Издавачког предузећа БЕРНАР. 

Организатори промоције монографије која доприноси бољем поимању догађаја и времена у којима су записи настали као и услова у којима је српско становништво живело и стварало на новим просторима након велике сеобе 1690. године, су Српска православна епархија будимска и Српски црквени музеј у Сентандреји.