Позивамо вас на представљање новог издања „Дигиталне базе Фолклорне збирке Етнографског института САНУ“, које ће се одржати 24. јануара 2024.године у 11 часова у сали Аудиовизуелног центра САНУ, на првом спрату зграде у Кнез Михаиловој 36.

Почетком 2020. године, одлуком директорке Института, проф. др Драгане Радојичић, у Етнографском институту САНУ је оформљена радна група са задатком да систематизује архивску грађу од око 20.000 фолклорних текства који се чувају у Етнографском институту, а руководитељки те радне групе, др Ђорђини Трубарац Матић, поверено је да осмисли оптимално решење за будуће коришћење и приступ тој архивској грађи.

Иако је фолклорна грађа архивирана у ЕИ САНУ интерно називана „Песме из НОБ-а“, њу чине тематски разнородни текстови, међу којима има и оних који тематизују послератну изградњу земље, друштвено-политичке догађаје и реформе, нове социокултурне феномене, обрачун са класним и идеолошким противницима који је уследио непосредно након Другог светског рата, превирања након доношења Резолуције Информбироа о Комунистичкој партији Југославије; велики број песама чине и оне о раду, радним акцијама, једном новом типу жене (пониклом на значајно измењеним моделима друштвено пожељног у односу на до тада доминантне патријархалне назоре), као и шаљиве, љубавне, еротске и друге песме.

Током 2022. и 2023. године група сарадника Етнографског института САНУ у саставу др Ђорђина Трубарац Матић,  др Милан Томашевић, др Нина Аксић, Биљана Миленковић Вуковић и Бојана Вуковић (2022), којима су се у 2023. 
придружили др Данило Трбојевић и мср Константин Ађанин, радила је на реализацији пројекта под називом „Израда дигиталне базе народних песама из архиве ЕИ САНУ", подржаног од стране Министарства за кулуру Републике Србије. Техничку помоћ у реализацији софтверских решења тиму је пружио инж. Бранислав Томић.

Пројекат је за циљ имао систематизацију сегмента архивске грађе и његову дигиталну обраду, као и израду саме дигиталне Базе и веб апликације за њено представљање на интернету, које уједно пружају могућност различитих видова напредних претрага. Интернет верзији Базе могуће је приступити на: 
https://folklornazbirka.ei.sanu.ac.rs/lppesme/index.php

На презентацији новог издања „Дигиталне базе Фолклорне збирке Етнографског института САНУ“ биће представљене могућности које нова верзија интернет апликације Базе пружа својим корисницима. Целокупан тим који је радио на пројекту биће ту да пружи одговоре на питања заинтересоване научне и стручне јавности.