Задовољство нам је да вас обавестимо да су сарадице Етнографског института САНУ др Лада Стевановић, др Младена Прелић и др Мирослава Лукић Kрстановић добитнице награде „Анђелка Милић“ у категорији научних истраживања за 2021. коју додељује СЕФЕМ (Секција за феминистичке студије и критичка истраживања маскулинитета). Награђени пројекат "Положај научница у друштву и на тржишту рада у Србији" скренуо је пажњу на круцијалне проблеме с којима се научнице суочавају у перцепцији и вредновању њихових доприноса у науци и друштву, успостављање научне подлоге која може да помогне у решавању проблема, као и подстицање што већег повезивања научница и њихове међусобне сарадње. Такође, високо је вреднован и крајњи исход пројекта - Зборник радова "Научнице у друштву" који кроз двоструку, синхронијску и дијахронијску перспективу осветљава како положај науке и научница у друштву, тако и место и значај феминистичких приступа и методологија у (хуманистичким) наукама и дисциплинама те у целини представља значајан допринос продукцији савременог феминистичког знања. 

Више информација о награђеном пројекту и добитницама награде погледајте на линку: https://sefem.org/nagrada-andelka-milic/2021/nagrada-andelka-milic-2021-pojekat-polozaj-naucnica-u-drustvu-i-na-trzistu-rada-u-srbiji-miroslava-lukic-krstanovic-lada-stevanovic-i-mladena-prelic-etnografski-institut-sanu/