На Западном универзитету у Темишвару од 14. до 16. октобра 2022. године одржан је 9. међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима, у организацији Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног универзитета у Темишвару, Филозофског факултета Универзитета у Нишу и Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији. На поменутом скупу су, по позиву, учествовале и сараднице Етнографског института САНУ др Милина Ивановић Баришић, др Нина Аксић и др Бојана Богдановић. Том приликом су изнеле резултате теренских истраживања које су реализовале у оквиру пројеката Истраживање културе и историје Срба у Румунији у организацији Научног центра при Савезу Срба у Румунији (Темишвар). Др Милина Ивановић Баршић и др Нина Аксић су имале саопштења на тему културе исхране Срба у румунском делу Баната, док је др Бојана Богдановић у свом реферату указала на улогу и значај свадбених обичаја у процесима конструкције и манифестације етничког идентитета српске мањинске заједнице у Румунији.

Сви реферати изложени на скупу биће објављени у наредном броју часописа Исходишта (бр. 9).