У периоду од 20. до 21. октобра 2023. године Филозофски факултет у Нишу био је домаћин 9. међународне научне конференције под називом „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима“. У раду научног скупа, који је реализован у организацији Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног универзитета у Темишвару, Филозофског факултета Универзитета у Нишу и Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, по позиву су учествовале и сараднице Етнографског института др Нина Аксић и др Бојана Богдановић. Том приликом су изнеле резултате теренских истраживања божићних, славских и свадбених обичаја код Срба у румунском делу Баната које су реализовале у оквиру пројеката Истраживање културе и историје Срба у Румунији у организацији Научног центра при Савезу Срба у Румунији (Темишвар). 

Сви реферати изложени на скупу биће објављени у наредном броју часописа Исходишта (бр. 10).