Током јуна месеца спроведена је прва фаза мапирања наслеђа женске емнаципације у ромским заједницама. Прикупљање жељених података реализовано је кроз рад у фокус групама у три града – Костолцу, Београду и Пироту. Модераторке фокус групних дискусија биле су чланице Удржења "Успешне жене" из Костолаца, Ромског женског центра „Бибија“ из Београда и Удружења грађана „Тернипе“ из Пирота. Фокус групе вођене су на основу Водича за истраживање, који инсистира на пет основних питања – коме, када, зашто, како и где се Ромкиње обраћају за подршку, ресурсе, остварење и слављење свог искорака из наметнутих друштвених и породичних услова и ограничења. У овој фази пројекта учествовало је преко 80 Ромкиња различите животне доби (18–65) чије су животне приче документоване у форми аудио записа. Овом приликом сакупљен је и значајан број личних предмета који ће у планираној изложбеној поставци добити статус експоната. У настваку пројектних активности, теренска грађа ће бити стручно обрађена, те презентована најширој јавности у форми публикације и изложбе које су планиране за 2025. годину.