У среду, 28. августа 2023. године МА Теодора Јовановић, истраживачица сарадница Етнографског института САНУ, успешно је одбранила докторску дисертацију под називом „Редефинисање концепта принуде кроз наративе тражилаца азила из Ирана у Србији“ на Филозофском факултету Универзитета у Београду. 

Комбиновањем метода етнографије, анализе писаних извора и анализе наратива, Теодора је контекстуализовала и деконструисала концепт принуде и повезани концепт жртве, чије приписано присуство, односно одсуство играју пресудну улогу у административним процесима легализације боравка  странаца у Србији, као и њиховом ширем друштвеном прихватању, односно искључивању. Кроз свеобухватан приступ који тему прати на различитим нивоима, од индивидуалних искустава до глобалних процеса, овај рад даје значајне увиде и даљи подстицај антропологији и регионалним студијама миграција. 

 Дисертација је доступна на https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/5351