Научна сарадница Етнографског института САНУ, др Теодора Јовановић, учествовала је на 17. трибини Вукове задужбине, заједно са сарадницима Балканолошког института САНУ, др Александром Ђурић Миловановић, вишом научном сарадницом и Ђорђем Стојановић, истраживачем-стипендистом. Модератор трибине била је др Биљана Сикимић, а тема „Истраживање односа религије и миграција у Европи: изазови, стања и перспективе“.  
Учесници су представили активности спроведене у оквиру COST акције „Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity (COREnet)“, 2021‒2025. Истакнут је значај истраживања религијских идентитетских маркера у савременим миграцијама, а представљени су прелиминарни резултати истраживања наратива избеглица у три земље: Турској, Србији и Аустрији.