Три научна сарадника Етнографског института САНУ учествовала су на међународној научној конференцији „Савремена српска фолклористика XIII“, која је одржана у Тршићу од 29. септембра до 1. октобра 2023. године. Конференцију су организовали Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Центар за културу „Вук Караџић“ из Лознице и Научно-образовно културни центар „Вук Караџић“ из Тршића.

Др Милан Томашевић изложио је рад под насловом „Семиотичка анализа популарног космолошког наратива“, др Данило Трбојевић рад под насловом „Мртвачка игла: магијски концепти као оруђе интерпретације прошлости, (ре)конструкције аутобиографских наратива и превазилажења идентитетских траума“, док је др Ноел Путник излагао на тему „Од мита до логоса: компаративни осврт на терминологију везану за приповедање у старој Грчкој“.

Тематска и дисциплинарна разноврсност излагањâ, као и међународни састав излагача, допринели су динамичној, интелектуално подстицајној атмосфери конференције.