Задовољство нам је да вас обавестимо да је Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији објавио публикацију "Малокалибарско и лако оружје, родно засновано насиље и насиље у породици: анализа нормативног оквира и праксе" коју потписује наша колегиница Гордана Стевановић Говедарица, руководилац правних, кадровских и административних послова Етнографског института САНУ. Евидентирајући постојеће помаке у нормативном и институционалном оквиру за превенцију и заштиту од насиља у породици, управо публикована студија настоји да утврди простор и могућности за даље унапређење делотворног одговора државе на злоупотребу ватреног оружја у контексту насиља у породици и на тај начин допринесе даљим корацима који воде већој безбедности нашег друштва и наших домова кроз заштиту од насиља и злоупотребе оружја. Анализа националног нормативноправног оквира и његове усаглашености са међународним документима извршена је у оквиру пројекта „Смањи ризик, повећај безбедност – ка смањењу злоупотребе ватреног оружја у контексту насиља у породици“, који остварује Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији. 

Публикација је доступна на линку: https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/womens_empowerment/malokalibarsko-i-lako-oruje--rodno-zasnovano-nasilje-i-nasilje-u.html.