У оквиру Семинара Етнографског института САНУ, научна сарадница др Јелена Вукићевић одржала је предавање „Културна концептуализација здравствених ризика: биомедицински модел, друштвена контрола и старање о себи“. Др Вукићевић представила је колегама и колегиницама своја тренутна истраживања, у којима централно место заузимају наративи о болести код хроничних болесника и Фукоов концепт старања о себи. С намером да употпуни своја ранија проучавања повезаности здравља, биомедицине, дискурса ризика и неолибералног управљаштва, др Вукићевић у својим тренутним истраживањима фокус са макронивоа, структура моћи и јавно прокламованих дискурса усмерава на појединца. Узимајући у обзир утицај дугорочног искуства болести на конструкцију субјективитета, др Вукићевић наративе о болести сагледава кроз призму Фукоовог концепта старања о себи. Уз осврт на биомедицински појам self-care и неадекватност његове примене у поменутом контексту, њен циљ је и да укаже на то како Фукоов концепт старања о себи омогућава боље разумевање начина на који хронични болесници утичу на себе и конструишу себе у току болести и кроз искуство болести.