На Институту за филозофију и друштвену теорију 22. и 23. фебруара организована је радионица на којој су представљени резултати пројекта „Србија и глобални изазови: ка праведнијим и демократским јавним политикама“ који се спроводи у партнерству Института за филозофију и друштвену теорију и Фондације за отворено друштво. У склопу панела „Заштита животне средине и климатске промене“, др Бранко Бановић, научни сарадник Етнографског института САНУ, презентовао је резултате прве фазе истраживања „Израда смерница за укључивање актера који недостају при осмишљавању и спровођењу јавних политика у области заштите животне средине: компаративно антрополошко истраживање Лознице и Пљеваља“, које заједнички спроводи са проф. др Милошем Миленковићем, редовним професором Филозофског факултета у Београду. У име истраживачког тима др Бранко Бановић је изложио делове резултата досадашњих теоријских истраживања, као и теренских истраживања два града у којима тренутно букти сукоб који се на манифестном плану води поводом стручних еколошких тема, али који је дубоко политички импрегниран и прожет идентитетским сукобима по економској, завичајној, етничкој или религијској основи. Етнографско истраживање употпуњено је резултатима до којих је дошла др Јелена Ћуковић, антрополошкиња Филозофског факултета у Београду. Kроз компаративно истраживање Пљеваља и Лознице, настојање је било да се проблематика социо-културних последица развоја заснованог на екстракцији сагледа на начин да у решавање проблема буду укључене све заинтересоване стране, уз уверење да се ослањањем на ауторитет науке и поверење и отвореност коју грађани на терену исказују према етнолозима-антрополозима, овим истраживањем може допринети праведнијем и инклузивнијем осмишљавању јавних политика у области заштите животне средине. У наредној фази пројекта резултати теоријског и теренског истраживања биће преведени у смернице за израду практичних политика и два научна чланка.