Održano predavanje „Posrnuli suverenitet? Dva slučaja posrnuća suvereniteta nacije države na primjeru Hrvatske“

Juče je, u organizaciji Etnografskog instituta SANU, održano predavanje „Posrnuli suverenitet? Dva slučaja posrnuća suvereniteta nacije države na primjeru Hrvatske“. U kontekstu teze o slabljenju principa suvereniteta nacije-države, predavač dr Duško Petrović govorio je o politikama i institucionalnim mehanizmima koji su prak...

Pročitaj
Najava predavanja dr Duška Petrovića

U četvrtak, 23. marta, biće održano predavanje dr Duška Petrovića, vanrednog profesora na Odseku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U predavanju pod nazivom „Posrnuli suverenitet? Dva slučaja posrnuća suvereniteta nacije države na primjeru Hrvatske“, dr Duško Petrović će pokušati da potvrd...

Pročitaj
Održano predavanje sa diskusijom "Izrada digitalne baze sa arhivskom folklornom građom EI SANU: izazovi, iskustva i prvi rezultata"

 U okviru Foruma Etnografskog institute SANU, 26. decembra održano je predavanje sa diskusijom pod nazivom Izrada digitalne baze sa arhivskom folklornom građom EI SANU: izazovi, iskustva i prvi rezultata. Tom prilikom, Radna grupa za dokumentaciju (arhivsku i terensku građu) Etnografskog instituta, u sastavu...

Pročitaj