U sredu, 28. avgusta 2023. godine MA Teodora Jovanović, istraživačica saradnica Etnografskog instituta SANU, uspešno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Redefinisanje koncepta prinude kroz narative tražilaca azila iz Irana u Srbiji“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Kombinovanjem metod...

Pročitaj