Istraživačka praksa u EI SANU

Etnografski institut SANU, u periodu od 3. do 7. jula, organizovao je istraživačku praksu za studente i studentkinje Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Begoradu. Praksa je realizovana pod imenom „U potrazi za istraživačkim temama: istraživanje kulturnog i disciplinarnog nasleđa u arhi...

Pročitaj
Prigodni događaj povodom izlaska naučnog zbornika radova „Antropologija sporta, igara i detinjstva“ posvećenog pokojnom dr Aleksandru Krelu

U organizaciji Etnografskog instituta SANU održaće se prigodni događaj u povodu izlaska naučnog zbornika radova posvećenog pok. dr Aleksandru Krelu pod naslovom „Antropologija sporta, igara i detinjstva“ (Odelјenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet UB, Beograd 2022), na kojem će biti evociran njegov ži...

Pročitaj