Najava predavanja dr Noela Putnika

U sredu, 26. aprila, sa početkom u 11 časova, saradnik Etnografskog instituta SANU dr Noel Putnik održaće predavanje pod nazivom „Putovanje duša: šamanizam u antičkoj Grčkoj?“ U izlaganju će biti predstavljena uticajna teorija o šamanizmu kod starih Grka, koja se razvila mahom među klasičnim filolozima i istoričarima antičkih...

Pročitaj
Prigodni događaj povodom izlaska naučnog zbornika radova „Antropologija sporta, igara i detinjstva“ posvećenog pokojnom dr Aleksandru Krelu

U organizaciji Etnografskog instituta SANU održaće se prigodni događaj u povodu izlaska naučnog zbornika radova posvećenog pok. dr Aleksandru Krelu pod naslovom „Antropologija sporta, igara i detinjstva“ (Odelјenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet UB, Beograd 2022), na kojem će biti evociran njegov ži...

Pročitaj
Prof. dr Dragana Radojičić uzela učešće u radu međunarodnog naučnog simpozijuma "Paštrovići i Venecija“

U periodu od 4. do 6. aprila, naučna savetnica Etnografskog instituta SANU prof. dr Dragana Radojičić uzela je učešće u radu međunarodnog naučnog simpozijuma "Paštrovići i Venecija“, koji je organizovan povodom obeležavanja 600. godišnjice potpisivanja paštrovsko-mletačkog ugovora. Organizovanje simpozijuma inicirala je lokal...

Pročitaj