Objavljena je knjiga "Antika i mi(t)"

Кnjiga "Antika i mi(t)", autorke dr Lade Stevanović, više naučne saradnice Etnografskog instituta SANU, objavljena je u suizdanju Karpos-a i Etnografskog instituta SANU. U fokusu istaživanja nalaze se antička kultura, mitovi i odgovarajući narativi koji se, u okviru studija recepcije antike i antropologije antičkih svetova, t...

Pročitaj
Sanitarni kordon

U svetlu novonastale zdravstvene situacije, predstavljamo vam rad Sanitarni kordon, prof. dr Dragane Radojičić, naučne savetnice Etnografskog instituta SANU. O ustanovama, merama i propisima koji su primenjivani u cilju sprečavanja i širenja zaraznih bolesti u Boki Кotorskoj tokom 18. veka, autorka piše prvenstveno na...

Pročitaj