Objavljena je prva sveska Glasnika Etnografskog instituta SANU za 2023. godinu. Temat u aktuelnom broju, pod nazivom „Mit i identitet: kroskulturalni i intertemporalni pristup“, donosi šest radova i pregršt novih perspektiva, metodologija, predloženih tumačenja, pregleda problematike i originalnih naučnih doprinosa. U njima se mitu i identitetu prilazili iz perspektive istorije ideja, književ­nosti, filosofije, psihologije i istorije religija, istoriografije, istorije umetnosti i antropologije. Primenjeni su različiti teoretski i metodološki pristupi. Otvorene su, preispitane i dotaknute razne problemske celine: mit i pitanje istinitosti, aktuelnost mita, mitovi o poreklu / autohtonosti, eshatološki mitovi / identiteti alteritet: lični, etnički, rodni, verski, socijalni,politički i kulturalni aspekt / remitologizacija kao književnipostupak i mit u metapoetičkom nivou / odnos između identitetaumetnika i (re)produkcije mita o „bivanju umetnikom“ / mitskefigure i arhetipovi / mit i etnogeneza. Ovako neiscrpna i uvek aktuelna problematika nas poziva na još mnogo interdisciplinarnih, komparativnih, kroskulturalnih i intertemporalnih naučnih pregnuća.

Urednica temata je dr Đurđina Šijaković Midanik, naučna saradnica Etnografskog instituta SANU.

 

Izdanje 71 Broj 1 GEI možete preuzeti sa adrese: https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/49