Dana 4. maja 2023. godine u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije održana je promocija koautorske knjige saradnika Etnografskog instituta SANU prof. dr Mikonje Kneževića i dr Milese Stefanović-Banović, Gregorius Palamas and David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica. Na promociji su, osim autora, govorili prof. dr Dragana Radojičić, direktorka Etnografskog instituta SANU, dr Aleksandar Đakovac, vanredni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i dr Filip Ivanović, naučni saradnik Instituta za napredne studije Univerziteta Crne Gore.

Prof. dr Dragana Radojičić je ukazala na važnost objavlјivanja arhivske građe, na značaj humanističkih studija u savremenom dobu, kao i na kapitalni doprinos ove knjige kada je reč o srpskoj medievistici. Dr Aleksandar Đakovac je apostrofirao važnost kritičkog izdanja srpskoslovenskih prevoda Grigorija Palame i Davida Disipata, a naročito na brižlјivo poređenje grčkog i srpskoslovennskog teksta i na kvalitet prevoda na savremeni srpski jezik. Dr Filip Ivanović se u svom izlaganju osvrnuo na uvodne studije koje prate izvorne tekstove, potcrtavajući njihov interdisciplinarni karakter i minucioznost koju su autori dali prilikom analize izvorne građe.