U sredu, 28. avgusta 2023. godine MA Teodora Jovanović, istraživačica saradnica Etnografskog instituta SANU, uspešno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Redefinisanje koncepta prinude kroz narative tražilaca azila iz Irana u Srbiji“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  

Kombinovanjem metoda etnografije, analize pisanih izvora i analize narativa, Teodora je kontekstualizovala i dekonstruisala koncept prinude i povezani koncept žrtve, čije pripisano prisustvo, odnosno odsustvo igraju presudnu ulogu u administrativnim procesima legalizacije boravka  stranaca u Srbiji, kao i njihovom širem društvenom prihvatanju, odnosno isključivanju. Kroz sveobuhvatan pristup koji temu prati na različitim nivoima, od individualnih iskustava do globalnih procesa, ovaj rad daje značajne uvide i dalji podsticaj antropologiji i regionalnim studijama migracija.  

Disertacija je dostupna na https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/5351