Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je objavljena monografija na grčkom jeziku naučne savetnice Etnografskog instituta SANU dr Gordane Blagojević „Svetlost i senke u vizantijskoj muzici. Mali uvod u svet pojačke umetnosti“, u izdanju Crkvene fondacije za vizantijsku i tradicionalnu muziku Atinske Arhiepiskopije [Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική. Μικρή εισαγωγή στον κόσμο της ψαλτικής τέχνης. Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αθήνα 2020]. U knjizi se nalazi predgovor arhiepiskopa Atine i cele Grčke g. Jeronima, kao i predgovor arhimandrita Irineja Nakosa, direktora fondacije.  

Posebnu inovaciju u ovoj monografiji čini primena QR kodova za prikazivanje muzičkih primera. Pored toga, dr Gordana Blagojević je osmislila i ilustrovala korice i veći broj likovnih prikaza u knjizi.

Čestitamo koleginici!