2022. godine Etnografski institut SANU – vodeća naučno-istraživačka ustanova u Srbiji koja se bavi etnološko-antropološkim proučavanjima društva i kulture – obeležava 75 godina rada. Obeležavanje jubileja jednog od najstarijih Akademijinih instituta nosi naziv „Nikad mlađi!“ i predstavlja adekvatnu priliku za pogled u budućnost antropologije kao discipline, ali i sveta u kojem živimo.

U okviru proslave jubileja, koja je planirana za septembar 2022. godine, osmišljeno je više aktivnosti na različitim lokacijama, od kojih se kao ključne izdvajaju naučna konferencija „Antropologija (u) budućnosti“ (Arheološki park „Viminacijum“, 8. i 9. septembar), svečana akademija u Palati Srpske akademije nauka i umetnosti (Beograd, 14. septembar) i promocija zajedničkih izdanja Etnografskog instituta SANU i Arhiva Vojvodine (Novi Sad, 27. septembar). Sadržaj kojim će Etnografski institut SANU obeležiti ovaj značajan jubilej za cilj ima spajanje naučne zajednice i društva, te promovisanje nauke, naučne pismenosti i naučne kulture.