Saradnice Etnografskog instituta SANU dr Đorđina Trubarac Matić, dr Nina Aksić, Bojana Vuković i saradnici dr Milan Tomašević i dr Danilo Trbojević učestvovali su na XX konferenciji „Digitalizacija kulturne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika“, nacionalnom skupu sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Nacionalnog centra za digitalizaciju, u utorak 12. septembra 2023. godine.

Izlagali su referat na temu „Izrada Digitalne baze Folklorne zbirke Etnografskog instituta SANU - prvi rezultati tekućeg projekta“. Učesnicima i učesnicama konferencije  predstavljen je proces rada na Projektu, trenutni rezultati, izgled radne verzije Baze, kao i internet verzija Baze sa slobodnim pristupom .

Trenutnoj verziji Digitalne baze Folklorne zbirke EI SANU moguće je pristupiti preko linka:

https://folklornazbirka.ei.sanu.ac.rs/lppesme/index.php  

Projekat „Izrada Digitalne baze Folklorne zbirke Etnografskog instituta SANU“ realizuju Etnografski institut SANU i Ministarstvo kulture Republike Srbije.