16. aprila 2024. godine na funkciju direktora Etnografskog instituta SANU stupio je dr Branko Banović. Kolega Banović je sve nivoe akademskih studija završio na Odelјenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2008. do 2021. godine radio je na različitim pozicijama u Zavičajnom muzeju Plјevlјa (dokumentarista, kustos etnografske zbirke, direktor), gde je stekao stručno zvanje muzejskog savetnika (2014). Od 2017. godine angažovan je na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica kao gostujući predavač na osnovnim i postdiplomskim studijama. Od juna 2021. godine zaposlen je u Etnografskom institutu SANU na poziciji višeg naučnog saradnika. Njegova naučna bibliografija obuhvata radove iz oblasti identiteta, političke antropologije, rodnih studija, multikulturalizma, kulturnog nasleđa, društvene istorije, kao i radove koji se bave antropologijom zaštite životne sredine, antroplogijom rudarenja i medicinskom antropologijom. 

Kolegi Banoviću želimo puno uspeha u dalјem radu!