Dr Katarina Mitrović, naučna saradnica Etnografskog instituta SANU, od 1. decembra 2022. do 28. februara 2023. godine bila je angažovana na postdoktorskom projektu u Republici Češkoj, a pri Odeljenju za socijalnu i kulturnu antropologiju Fakulteta za umetnost i filozofiju Univerziteta Pardubice. Njen angažman bio je vezan za projekat „Trendovi u socijalnoj i kulturnoj antropologiji“ i istraživanja u oblastima primenjene antropologije, ekonomske antropologije i antropologije odrastanja. Tokom boravka u Pardubicama, Mitrovićeva je istraživala studentske migracije prateći horizontalni hod studentske mobilnosti. Imajući u vidu put od obrazovanja do zaposlenja kao centralni za tranziciju u odraslost, iskustvo studentske mobilnosti analizirala je kroz prizmu narativa o „dobro iskorišćenoj“ mladosti, praksama pozicioniranja na tržištu rada, kao i iskustvima koja dovode do osamostaljivanja i odrastanja. Rezultate istraživanja dr Katarina Mitrović predstavila je na Univerzitetu Pardubice 21. februara 2023. godine.

 

Fotografija: Mgr. Milan Durňak, Ph.D.