Dr Nina Aksić, naučna saradnica Etnografskog instituta SANU, učestvovala je na naučnom skupu pod nazivom „Otac u srpskom jeziku, književnosti i kulturi“, koji je održan 20. maja 2023. godine, u Andrićgradu (Višegrad, Republika Srpska). Na ovom skupu, na kome su referate izlagali profesori i naučnici iz Srbije i Republike Srpske, dr Nina Aksić je istupila sa koautorskim referatom, sa prof. dr Sofijom Miloradović, na temu „Otac u srpskim narodnim govorima i srpskoj tradicionalnoj kulturi: Lingvogeografski i kulturološki plan posmatranja“.