Naučni saradnik Etnografskog instituta Noel Putnik održao je 13. februara predavanje na Seminaru za matematiku i muziku Matematičkog instituta SANU pod naslovom „De harmonia mundi: filološko-istorijski osvrt na pojmove simetrije i harmonije“. U predavanju je etimološko-semantičkom analizom termina „harmonija“ i „simetrija“, kao i sažetim razmatranjem njihovih potvrda u spisima antičkih autora, ukazano na njihov višestruki značaj u različitim oblastima lјudskog duha: filozofiji, religiji, matematici, nauci i umetnosti, naročito likovnoj i muzičkoj. Posebna pažnja posvećena je razvoju pojma harmonije kod pitagorejaca i Platona, kod kojih taj pojam leži u osnovi kosmološkog koncepta harmonije sfera.

Predavanje se može pogledati preko linka https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/HrtEYzPuMm6F3f8o3